در حال نمایش یک نتیجه

تست اعتیاد ۵ کاره

اطلاعات بیشتر
تست اعتیاد به صورت بسیار ساده و قابل استفاده طراحی شده است و به منظور های مختلفی قابل استفاده است. از این محصول برای تست در منزل هم مناسب است. این مدل تست 5 کاره است و باعث تشخیص 5 ماده مانند مورفین، متامفتامین، آمفتامین، ترامادول و متادون می شود. این محصول از طریق ادرار تشخیص می دهد آیا در بدن شما این مواد به غلظت خاصی رسیده است یا خیر. از این محصول برای انجام تست ها حساس استفاده نکنید چرا که ممکن است دچار خطا شوید.